ĐB Lưu Bình Nhưỡng: "Tôi nghiêm túc chấp hành và chờ ý kiến của Đảng đoàn QH"

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: "Tôi nghiêm túc chấp hành và chờ ý kiến của Đảng đoàn QH",ĐB Lưu Bình Nhưỡng: "Tôi nghiêm túc chấp hành và chờ ý kiến của Đảng đoàn QH" ,ĐB Lưu Bình Nhưỡng: "Tôi nghiêm túc chấp hành và chờ ý kiến của Đảng đoàn QH", ĐB Lưu Bình Nhưỡng: "Tôi nghiêm túc chấp hành và chờ ý kiến của Đảng đoàn QH", ,ĐB Lưu Bình Nhưỡng: "Tôi nghiêm túc chấp hành và chờ ý kiến của Đảng đoàn QH"
,

More from my site

Leave a Reply